Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje
BuBaO Windekind

 

 


Welkom in de Sint-Lambertusschool

! ! !     F I J N E     Z O M E R V A K A N T I E    ! ! !
 
De eerste week van juli en de laatste week van augustus is er permanentie op school.

Na afspraak kan je langskomen voor een rondleiding en/of inschrijving.
 
Meer informatie?

Neem dan contact op met de directie.

Nieuw vanaf 1 september 2019

Samenwerking met Windekind Leuven en het BuBaO Basisaanbod.

 

Kriebelkrant

De allerneigste foto's*, de coolste tekeningen, het beste proza, de mooiste gedichten en alle huistaken die de hond heeft opgegeten delen de juffen en meesters op [ GIMME ]. De kinderen van 6A en meester Giovanni tonen jullie op hun eigen webstek graag hun keitoffe klas.

(*) De op deze pagina's en in onze webalbums gepubliceerde foto's werden gemaakt door de leerkrachten en medewerkers van de Don Bosco Sint-Lambertus kleuterschool en lagere school, louter om de familie en naasten van onze leerlingen een beeld te geven van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Alle afbeeldingen blijven eigendom van de school, uitgaande van de geldende privacy- en portretrechten. Wij vragen eenieder het nodige respect te tonen voor het ter beschikking gestelde beeldmateriaal, auteursrechten en de persoonlijke levenssfeer van kinderen en ouders! Wij waken zorgvuldig over de inhoud, maar mocht u als betrokkene toch een opmerking of een probleem hebben met een of meerdere van de hier getoonde foto's, dan vragen wij u dit te melden zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden.