Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje

 

 


Kleuterschool

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Informatie omtrent beschikbare plaatsen en inschrijvingen op afspraak: directie.sintlambertus@leuven-zuid.be

kleuterschool

Wanneer mag uw kind voor de eerste keer naar school?

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan alleen op één van de zeven vastgestelde instapdata.

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2018-2019:

  • Kinderen geboren vóór 03/03/2016 starten na de zomervakantie op maandag 03/09/2018
  • Kinderen geboren vóór 05/05/2016 starten na de herfstvakantie op maandag 05/11/2018
  • Kinderen geboren vóór 07/07/2016 starten na de kerstvakantie op maandag 07/01/2019
  • Kinderen geboren vóór 01/08/2016 starten op vrijdag 1 februari 01/02/2019
  • Kinderen geboren vóór 11/09/2016 starten na de krokusvakantie op maandag 11/03/2019
  • Kinderen geboren vóór 23/10/2016 starten na de paasvakantie op maandag 23/04/2019
  • Kinderen geboren vóór 03/12/2016 starten na Hemelvaart op maandag 03/06/2019

Bij de inschrijving moet je de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

[ meer informatie op de webstek van de Vlaamse overheid ]

 

Openklasmoment

Een keer ingeschreven, voorzien we voor de instappertjes nog een kennismaking in de klas met de juf. Dit is telkens op woensdag, een week voor de effectieve instapdag, tussen 11u en 12u. De kleuters kunnen dan kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes en ook de ouders krijgen de kans om even bij te praten met de andere ouders. De juf geeft wat uitleg over de schoolwerking en wat er naar school moet meegebracht worden naar de klas.

U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd !

 

De ontwikkeling die kleutertjes doormaken in de kleuterschool is enorm.

kleuterschoolOnzeker, bang, de trouwe "nestwarmte" verlatend, komen ze toe in het instapklasje. Deze (peuter)kleutertjes zijn nog erg "ik-gericht". Ze tonen wat ze voelen, experimenteren graag. Hun gevoelens uiten ze door nabootsingen, in korte zinnetjes, in krabbels op papier.

In de eerste kleuterklas wordt hun wereld wat ruimer. Er is nu af en toe al plaats voor vriendjes. De taalontwikkeling neemt grote sprongen: woorden worden zinnen, zinnen een verhaaltje. Ook ontdekken deze kinderen heel wat in hun omgeving. Hun wereld wordt ruimer. Met "de tijd" hebben ze nog wat problemen.

In hun vierde levensjaar hoor je ze vaak zeggen: Waarom? Ze willen alles weten. Hun tempo ligt wat hoger. Ze leren heel wat vaardigheden: opruimen, logisch denken, praten. De vriendenkring wordt alsmaar groter.

Als ze vijf worden, gebeuren de taakjes en de spelmomenten wat gerichter. Ze leren plannen maken, praten met elkaar, luisteren wordt iets makkelijker. Ze kunnen zich inleven in andere leefwerelden en praten er graag over. Heel wat begrippen krijgen op een speelse manier ondersteuning. Begrippen die erg belangrijk zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten. Om die "grote sprong" te maken zijn er tijdens het schooljaar "instapnamiddagen" voorzien. Tijdens deze momenten wordt hun "honger naar die grote school" gestild. Ze maken er kennis met de nieuwe juf, de klasomgeving, een echte schoolbank, een leesboek, een letterdoos …

Tijdens dit schooljaar gebeurt een grondige evaluatie van elk kind. Is deze kleuter rijp genoeg om de stap naar het eerste leerjaar te doen?
Kan er misschien toch nog beter wat gewacht worden?