Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje

 

 


Projecten

ICT op school

Onze leerlingen krijgen de kans om de leerinhoud gedifferentieerd in te oefenen via de nieuwe media. Met laptop, tablet of klaspc kunnen onze leerlingen op eigen niveau en tempo werken. Uiteraard krijgen ze ook de mogelijkheid om informatie op te zoeken op het internet en een juiste attitude aan te kweken om veilig met het internet om te gaan, zoals de eindtermen voorschrijven.

 

Milieuzorg op School & Gezondheid

Fruit en gezonde voeding

Ook dit schooljaar sloot onze school een overeenkomst af met IGO-W vzw (Intergemeentelijk Opbouwwerk Arrondissement Leuven-Werk) voor het leveren van bio-fruit. De bedoeling is de kinderen te stimuleren tot een gezonder voedingsgedrag. IGO-W garandeert dat het gaat om verse producten van uitstekende kwaliteit die uitsluitend biologisch geteeld zijn. Elke week wordt aan de kinderen een stuk fruit aangeboden. Afhankelijk van het aanbod op de markt zullen ze appelen, peren, bananen, mandarijnen … krijgen. Ze zullen de kans krijgen om dit gezamenlijk op te eten. "Zien eten, doet eten", schijnt hier van toepassing te zijn.

Milieu

CONDOR is een initiatief van de stad Leuven en het MOS-project van de Vlaamse Gemeenschap:

 • CONDOR staat voor Creatief Onderweg Naar Duurzaam Onderwijs in de Regio Leuven.
 • MOS staat voor Milieuzorg Op School.

Zowel kleuter- als lagere school kunnen stap voor stap en op eigen ritme werk maken van een milieuvriendelijke school. Daarbij is participatie van kleuters en leerlingen onontbeerlijk. Leerlingen die mogen meedenken over de organisatie en werkingscultuur van de school leren kritisch en zelfkritisch denken, oefenen sociale vaardigheden, leren leren en scherpen hun burgerzin. En daarmee zijn niet alleen milieu en natuur gebaat!

 • Verminderen van papierafval
 • Gebruik van recyclagepapier
 • Dubbelzijdig kopiëren en schrijven
 • Voorkomen van verpakkingsafval:
  • Omschakeling naar herbruikbare verpakkingen voor de drank
  • Promotie voeren voor duurzame verpakkingen (brooddoos, afsluitbare en hervulbare drinkbekers)
 • Gescheiden inzameling van afval.


Sensibiliseren

De deelname aan concrete acties:

 • Zwerfvuilactie
 • Bezoek containerpark

Gezondheidsbeleid

Regelmatig zijn er alarmerende signalen over de gezondheidstoestand van de Vlaamse jeugd en de Vlaming in het algemeen. Sinds 1 september 2007 moeten alle basis- en secundaire scholen een gezondheidsbeleid uitstippelen. Op basis van een analyse van de eigen situatie, formuleren we streefdoelen en ondernemen we acties om gezonder te eten en meer te bewegen. We stimuleren gezonde keuzes en bewust gedrag van jongsaf aan, daarin kent het onderwijs immers een belangrijke taak.

 

 

Verkeerseducatie

Bronzen Medaille Verkeer op SchoolIn samenwerking met de ouderraad blijven we aandacht hebben voor de verkeersituatie in de omgeving van de school.
We werken samen met de politie om de leerlingen aan te leren zich op een veilige manier in het verkeer te bewegen.
In de 1ste cyclus hebben we aandacht voor de voetganger, 2de cyclus voor voetganger en fietser, 3de cyclus voor de fietser.