Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje

 

 


Schoolraad

De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de voorzitter:

Geleding ouders:

  • mvr. Bieke Demeulenaere
  • dhr. Peter Viaene

Geleding personeel:

  • Juf Katleen Vanwezer
  • Juf An Sauvillers

Geleding lokale gemeenschap:

  • mvr. Marjan Crynen
  • dhr. Simon Bouckaert