Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje
BuBaO Windekind

 

 


BuBaO Basisaanbod Windekind Leuven

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type basisaanbod voorziet een aanbod op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen (tijdelijk) niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.

Windekind Leuven verbouwt en moest op zoek naar een tijdelijk onderkomen voor de groep leerlingen in het basisaanbod. Don Bosco Sint-Lambertus biedt klaslokalen en projectmatige samenwerking aan.

WIN WIN & GROEIKANSEN

 • Het met elkaar kunnen delen van de expertise uit beide onderwijsvormen.
 • De kans om de kwaliteiten en beperkingen van beide leerlingengroepen beter te leren kennen.
 • Een “samen gedragen”-zorg voor onze leerlingen waar zij ook school lopen (gewoon – buitengewoon onderwijs).

SAMEN SCHOOL MAKEN

 • Gelijklopende visie op zorg
 • Geloof in de doelen van het project
 • Gastvrije schoolomgeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag basisaanbod.
 • Bereidheid om samen vorm te geven aan een haalbaar inclusieproject.

IN DE PRAKTIJK

 • Gescheiden lesmomenten -> in de vertrouwde setting voor alle kinderen
 • Inzetten op tempo van leerlingen en leerkrachten
 • Eerste stappen naar sociale integratie
 • Gemeenschappelijke speeltijden
 • Mogelijkheid om samen deel te nemen aan lessen LO, zwemmen en MuZo
 • Waar mogelijk enkele gemeenschappelijke projecten