Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Bosco Sint-Lambertus
Kleuters en Lagere school

Waversebaan 95 | 3001 HEVERLEE
Leren met ambitie
jong en oud, hand in hand
een thuis vanuit
redelijkheid en rationaliteit,
hartelijkheid en emotionaliteit,
geloof en zingeving
de toekomst tegemoet.
Don Bosco
 
welkom
kleuterschool
zorg
projecten
lagere school
ouderraad
schoolraad
nuttige info
schooluren
kinderhoekje

 

 


Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

De inschrijvingen via het elektronische aanmeldsysteem voor alle Leuvense basisscholen zijn afgerond. Neem contact met ons op via: directie@donboscosintlambertus.be

 

 

 

 

Instapdata schooljaar 2022-2023

  • donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2020
  • maandag 7 november 2022 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 07/05/2020
  • maandag 9 januari 2023 (na kerstvakantie) – geborden t.e.m. 09/07/2020
  • woensdag 1 feburari 2023 – geboren t.e.m. 01/08/2020
  • maandag 27 februari 2023 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 27/08/2020
  • maandag 17 april 2023 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 17/10/2020
  • maandag 22 mei 2023 (na Hemelvaart) – 22/11/2020

 

Voorwaarden

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

​Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

​Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).