Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Bosco Sint-Lambertus
Kleuters en Lagere school

Waversebaan 95 | 3001 HEVERLEE
Leren met ambitie
jong en oud, hand in hand
een thuis vanuit
redelijkheid en rationaliteit,
hartelijkheid en emotionaliteit,
geloof en zingeving
de toekomst tegemoet.
Don Bosco
 
welkom
kleuterschool
zorg
projecten
lagere school
ouderraad
schoolraad
afspraken
schooluren
kinderhoekje

 

 


Schoolraad

De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de voorzitter:

Geleding ouders:

  • mvr. Bieke Demeulenaere
  • dhr. Peter Viaene

Geleding personeel:

  • Juf Klara Peeters
  • Juf An Sauvillers

Geleding lokale gemeenschap:

  • mvr. Marjan Crynen
  • dhr. Simon Bouckaert