Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Bosco Sint-Lambertus
Kleuters en Lagere school

Waversebaan 95 | 3001 HEVERLEE
Leren met ambitie
jong en oud, hand in hand
een thuis vanuit
redelijkheid en rationaliteit,
hartelijkheid en emotionaliteit,
geloof en zingeving
de toekomst tegemoet.
Don Bosco
 
welkom
kleuterschool
zorg
projecten
lagere school
ouderraad
schoolraad
afspraken
schooluren
kinderhoekje

 

 


1-campustraject: Basisaanbod bij Don Bosco Sint-Lambertus

Onze droom

SAMENWERKEN met een school voor (buiten)gewoon onderwijs om maximale kansen te bieden aan elk kind.

Waarom hebben Don Bosco Sint-Lambertus en Windekind Leuven de handen in elkaar geslagen?

 • Gelijklopende visie op zorg
 • Geloof in de doelen van het ‘1-campustraject’
 • Gastvrije schoolomgeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met aandacht voor zowel de traag- als de snellerende kinderen
 • Bereidheid om samen vorm te geven aan een haalbaar samenwerkingstraject.

 

WAT DOEN WE SAMEN       

 • Speeltijden
 • Projecten: peter/meter – diversiteit – OW-thema’s - tutorlezen -  theater – schoolactiviteiten: MOS – verkeer - feesten, …
 • Klasoverschrijdende activiteiten
 • Professionalisering van beide leerkrachtenteams

WERKING VAN BASISAANBOD                 

 • De specifieke werking van type Basisaanbod blijft behouden
  • Kleine klasgroepen met verschillende niveaugroepen
  • Handelingsgericht werken
  • Multidisciplinair team: leerkrachten + therapeuten (logo & psychomotoriek) + ortho

DOEL            

 • Voor de leerlingen van de beide scholen:
  • maximale ontwikkelingskansen bieden vanuit het samen gaan van beide onderwijscontexten.
  • een verrijkte ervaring door klasoverschrijdende contacten en projecten (bv. OW-project, meter-/peterschap, LO en zwemmen) tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Ze leren binnen de context van het project immers omgaan met verschillen tussen kinderen, leren sociale vaardigheden, krijgen meer inzicht in het oplossen van relationele problemen…
  • het bestaande voordeel van een klaswerking (eigen vaste klasgroep) die maximaal is afgestemd op hun behoeften (dus ofwel binnen het gewoon ofwel binnen het buitengewoon onderwijs) blijven behouden
  • leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften zijn zo beter voorbereid op functioneren in onze inclusieve samenleving.
  • leerlingen met een verslag basisaanbod kunnen naar dezelfde vestiging gaan als hun broer of zus, wat de aanpassing in de nieuwe context vergemakkelijkt.
  • de overgang van gewoon naar buitengewoon onderwijs, en vice versa, vergt minder aanpassing voor de leerling (locatie van de school, contacten met vriendjes, herkenbaarheid van de gewone school, … blijven behouden)
  • het hanteren van eenzelfde doelenkader (ZILL) maakt het makkelijker om vanuit een breed zorgcontinuüm nog beter op maat van élk kind te werken
 • Voor beide scholen:
 • het project creëert een breed zorgcontinuüm waarbinnen we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onderstaande leerlingen:
  • leerlingen met een bovengemiddelde begaafdheid
  • leerlingen met een normale begaafdheid en normaal lopende ontwikkeling
  • leerlingen met een normale begaafdheid met leerstoornissen
  • leerlingen bij wie het zorgcontinuüm van het gewoon onderwijs doorlopen is, en die nood hebben aan meer gespecialiseerd onderwijs
 • de lerarenteams maken kennis met elkaars organisatie van onderwijs
 • meer voeling met het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon onderwijs enerzijds en met IAC en specifieke onderwijsbehoeften anderzijds
 • We delen de expertise uit beide onderwijsvormen met elkaar.

 

Een ‘samen gedragen’-zorg voor alle leerlingen waar ze ook school lopen.