Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Bosco Sint-Lambertus
Kleuters en Lagere school

Waversebaan 95 | 3001 HEVERLEE
Leren met ambitie
jong en oud, hand in hand
een thuis vanuit
redelijkheid en rationaliteit,
hartelijkheid en emotionaliteit,
geloof en zingeving
de toekomst tegemoet.
Don Bosco
 
welkom
kleuterschool
zorg
projecten
lagere school
ouderraad
schoolraad
afspraken
schooluren
kinderhoekje

 

 


Zorgvisie

Als katholieke school in het centrum van Heverlee willen we in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving trouw blijven aan de eigen christelijke identiteit en groeien in openheid voor andersdenkenden. Onze school spreekt dan ook haar personeel aan op zijn professionaliteit als werknemer in deze Don Bosco school.

Als school zetten we dan ook hoog in op zorg voor elk kind. We kijken daarbij niet alleen naar de cognitieve talenten, maar zetten de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind voorop. Vanuit een krachtige leeromgeving en een goed en veilig klimaat werken we aan het welbevinden van zowel leerling als leerkracht.

De leerkracht is de spilfiguur in het zorgproces. De directie, de zorgcoördinator, het zorgteam, de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de externe medewerkers zoals logopedisten, therapeuten van o.a. revalidatiecentra, begeleiders vanuit GON-scholen, … ondersteunen de leerling en de leerkracht in dit proces zowel in als buiten de klas: collegiale consultatie vinden we daarom ook heel belangrijk. Vanuit een gedeelde zorg proberen we zo breed mogelijk te kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen, hebben oog voor al hun talenten en proberen onderwijs op maat aan te bieden.

Het leerkrachtenteam richt zijn inspanningen op alle kinderen in hun verscheidenheid qua sociale afkomst, culturele en religieuze achtergrond, geslacht, intellectuele capaciteiten, gezondheid, … Elk kind (en elke leerkracht) moet de mogelijkheid krijgen om zijn eigen talenten en competenties te ontwikkelen. Om dit alles te ondersteunen maken we gebruik van een digitaal volgsysteem en worden de nodige materialen aangereikt.

Ook ouders worden intensief in dit proces betrokken, een open en positieve communicatie vinden wij daarom heel belangrijk.

Zorgcoördinator Kleuters: Rita Gounakis [rita.gounakis@donboscosintlambertus.be]

Zorgcoördinator Lagere School: Lindsay Van Vlasselaer [lindsay.vanvlasselaer@donboscosintlambertus.be]  

Onze school werkt samen met: VCLB Leuven
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs
Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven
Tel: 016/28 24 00 | info@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

Ondersteuningsnetwerk Oost – Brabant (ONWOB)
Teamcoördinatoren: Eveline Billen, Kobie Knevels, Sigrid Vangoidsenhoven
Tel zorgloket: 0470/11 13 54
Tel team Leuven: 0470/11 13 65
www.onwob.be